Historia i dzieje opery na Świecie część piąta

Historia i początki sztuki operowej na Świecie W niemieckiej operze na początku XX wieku wciąż królował styl wagnerowski. Kontynuatorami dramatu byli m.in. Richard Strauss (Salome 1905, Elektra 1909) i Hans Pfitzner (Palestrina 1917). Pojawił się jednak austriacki prekursor zmian – Arnold Schönberg, który wprowadził atonalność i dodekafonię. Początki i rozwój atonalności w operze W operze …

Historia i dzieje opery na Świecie część piąta Read More »