Praca scenografa i jego rola w sztuce teatralnej

Scenograf, jest odpowiedzialny za kreowanie scenografii teatralnej i nie tylko!

Praca Scenografa polega na stworzeniu całej scenografii w teatrze i operze i połączeniu dekoracji wraz z dźwiękiem i światłem. Jednak nie tylko na tym kończy się praca Scenografów.

Scenografia, jest indywidualnym dziełem sztuki, tworzonym dla każdego spektaklu

Scenograf odpowiada za kształtowanie przestrzeni scenicznej spektaklu. Jego zadaniem jest projektowanie elementów architektoniczno – konstrukcyjnych, malarskich, świetlnych, rekwizytów, a także kostiumów. Praca nad scenografią rozpoczyna się od rozmów z reżyserem widowiska. Przedstawia on swoją koncepcję, tłumacząc o czym będzie to przedstawienie, co chce nim osiągnąć i dlaczego je wybrał. Następnie scenograf czyta scenariusz pod kątem zdobytej wcześniej wiedzy. Na tym etapie często rodzą się nowe pytania i konieczne są kolejne spotkania, by wizja współtwórców była spójna. Właściwe odczytanie intencji reżysera i jej wizualne urzeczywistnienie, to nie lada zadanie, które wymaga twórczej wyobraźni.

Kolejnym etapem pracy scenografa jest tworzenie makiety. By ją przygotować, potrzebny jest plan sali widowiskowej i sceny. Najlepiej zwizualizować projekt, rysując na papierze szkic przyszłej pracy. Gdy jest już gotowy i znane są dokładne wymiary przestrzeni scenicznej, wylicza się skalę, w jakiej zostanie wykonany projekt, np. 1:30. Tworzenie makiety przypomina budowanie domku dla lalek. Najczęściej robi się ją z drewna, dykty, płyty pilśniowej, kartonu. Poszczególne elementy okleja się kolorowymi papierami i maluje farbami. Scenograf korzysta ze wszystkich narzędzi i dodatków, z których tworzy się prace techniczne i plastyczne. Każdy fragment musi być dokładnie wymierzony.

Na koniec scenograf ogląda makietę w zaciemnionym pomieszczeniu przez pryzmat różnokolorowych, przezroczystych przedmiotów, lamp, oświetlając ją latarką. W ten sposób sprawdza uzyskany efekt swojej pracy, która w odpowiednim oświetleniu ożywa. Uzyskane w ten sposób efekty świetlne są utrwalane zdjęciami. Gotową makietę przedstawia reżyserowi i wspólnie ją omawiają. Wszelkie zmiany są nanoszone na nową makietę. Często przed uzyskaniem końcowego, zadowalającego obie strony rezultatu pracy, powstaje kilka projektów roboczych.

Scenografia na podstawie makiety scenograficznej

Makieta jest tradycyjnym sposobem projektowania scenografii. Współcześnie projekt można wykonać także za pomocą specjalnych programów komputerowych. Wymaga on jednak sporej wyobraźni przestrzennej, zarówno u scenografa, jak i reżysera. Tradycyjna makieta stanowczo lepiej trafia do inwencji twórczej oraz trafniej eliminuje potencjalne błędy, które mogą powstać w trakcie budowy dekoracji. Z tych dwóch powodów makieta nadal jest najchętniej wybieraną formą projektu. Umożliwia ona obejrzenie go od środka, co wyzwala u reżysera wyobraźnię inscenizacyjną. W makiecie można przesuwać i przestawiać elementy, sprawdzić odległości, umieścić figury aktorów, właściwie zaaranżować całość.

Gdy ostateczny, zaakceptowany projekt jest już gotowy, na scenę wkraczamy my. Zadaniem Deko – bau jest przygotowanie dekoracji w rzeczywistym rozmiarze. Nasi eksperci czuwają, by były one łatwe w montażu i demontażu, magazynowaniu i transporcie, bezpieczne dla widzów, aktorów i pracowników pod względem konstrukcyjnym oraz pożarowym. Ze starannością dbamy, by nasze dekoracje jak najwierniej urzeczywistniały wizję dekoratora, który dogląda naszej pracy i stale ją nadzoruje. W czasie, gdy my dwoimy się i troimy, by spełnić jego oczekiwania, aktorzy odbywają pierwsze próby przy użyciu dekoracji zastępczych. Scenograf pracuje nad kostiumami, odbywają się przymiarki i przeróbki strojów.

Dekoracje naszego autorstwa po raz pierwszy montowane są podczas próby technicznej, zwanej montażową, po której rozpoczynają się prace nad oprawą świetlną. Gdy wszystkie światła są odpowiednio ustawione odbywa się próba kostiumowa. W końcowych próbach przygotowuje się tzw. akcenty świetlne. To one kierują uwagę widzów zgodnie z dramaturgią spektaklu. Scenograf uczestniczy w każdej z tych prób.

Praca scenografa nie ogranicza się do tylko do wykonania projektów dekoracji, kostiumów czy rekwizytów. On od początku do końca uczestniczy w procesie tworzenia przedstawienia aż do jego premiery. Czuwa nad wiernym zwizualizowaniem intencji reżysera. Współpracuje z choreografem, zespołem technicznym i aktorami. Buduje relacje między aktorami a widownią. Tworzy unikalną oprawę scenograficzną, która sama w sobie, jak i każdy jej element stanowią dzieła sztuki.

Chcesz zobaczyć dekoracje teatralne?

Leave a Comment

Call Now Button