Cyganeria - Opera i Filharmonia Podlaska

La Boheme / Podlasie Opera and Philharmonic
European Art Centre in Białystok

fot. Archiwum Opery i Filharmonii Podlaskiej

Data realizacji / completion date: 2017
Miejsce / place: Białystok / Poland