Doktor Żywago
Opera i Filharmonia Podlaska

DOCTOR ZHIVAGO

 

Opera i Filharmonia Podlaska, Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku /

Podlasie Opera and Philharmonic – European Art Centre in Białystok

 

Data realizacji / completion date: 2016

Miejsce / place: Białystok / Poland

 

Zdjęcia / photo: Archiwum Opery i Filharmonii Podlaskiej / own archives by Podlasie Opera and Philharmonic