Hiszpańska Noc Z Carmen

HISZPAŃSKA NOC Z CARMEN-ZARZUELLA SHOW /
SPANISH NIGHT WITH CARMEN – ZARZUELA SHOW

Opera Wrocławska / Wrocław Opera

Realizacja scenografii w warunkach zewnętrznych / Scenography built in outdoor conditions

Data realizacji / completion date: 2016
Miejsce / place: Wrocław / Poland

Archiwum Opery Wrocławskiej, fot. M. Grotowski / Archive of the Wrocław Opera, photo M.Grotowski