Wpływ sztuki greckiej na rozwój teatru rzymskiego część pierwsza

Rozwój teatru rzymskiego

Teatr rzymski rozwinął się pod wpływem sztuki greckiej. Dzięki różnorodnym formom sztuki i wyraźnemu wpływowi teatru greckiego, został ukształtowany teatr rzymski, który czerpał pełnymi garściami z motywów greckich. Rewolucja teatru rzymskiego, miała ogromny wpływ na całą sztukę Imperium Rzymskiego.

Wpływ teatru greckiego na Rzymian

Pod rządami Rzymian rozwinął się teatr zachodni. Rzymski historyk Liwiusz napisał, że Rzymianie po raz pierwszy doświadczyli teatru w IV wieku p.n.e., oglądając występy etruskich aktorów. Rzymianie byli więc zaznajomieni z praktykami przed teatralnymi już od jakiegoś czasu, zanim rozpoczęli własną wersję teatru.

Rzym był kwitnącym Cesarstwem, rozwijającym różnorodne formy sztuki. Natomiast Teatr Starożytnego Rzymu obfitował zarówno w przedstawienia teatru ulicznego, nagiego tańca i akrobacji, poprzez inscenizacje rozbudowanych komedii sytuacyjnych Plauta, aż po wyrafinowane i rozbudowane tragedie Seneki.

Chociaż Rzym miał rodzimą tradycję wykonawczą, hellenizacja kultury rzymskiego w III wieku p.n.e., wywarła głęboki i energetyzujący wpływ na cały teatr rzymski oraz zachęciła do rozwoju literatury łacińskiej o najwyższej jakości scenicznej.

Po ekspansji Republiki Rzymskiej w okresie 509 – 27 roku p.n.e. i wkroczeniu na terytorium ówczesnej Grecji w latach 270 – 240 p.n.e., Rzym zetknął się po raz pierwszy z greckim dramatem co całkowicie odmieniło wygląd teatru rzymskiego. Późniejsze lata za pośrednictwem Cesarstwa Rzymskiego, teatr rozprzestrzenił się na Europę zachodnią, wokół Morza Śródziemnego i dotarł aż do wybrzeża Anglii.

Dzięki tak obszernej ekspansji, teatr rzymski był bardziej zróżnicowany, wyrafinowany i bardziej obszerny, niż jakakolwiek wcześniejsza kultura. W czasie gdy dramat grecki był nadal wystawiany przez cały okres rzymski, rok 240 p.n.w., wyznaczył początek regularnego dramatu rzymskiego. Od początków imperium zainteresowanie pełnometrażowym dramatem spadło jednak na rzeczy szerszej gamy rozrywek teatralnych.

Pierwszymi, ważnymi dziełami literatury rzymskiej, stały się tragedie i komedie, które między innymi pisał Liwiusz Andronikus oraz Gnejusz Naevius. Niestety nie zachowały się żadne sztuki tych pisarzy. Podczas gdy obaj dramaturdzy komponowali w obu gatunkach, Andronicus był najbardziej cenionym autorem za swoje tragedie, natomiast Naevius za komedie.

Byli ostatnimi przedstawicielami obu gatunków, ponieważ późniejsi ich następcy mieli tendencję do specjalizowania się w jednym lub drugim gatunku, co doprowadziło do oddzielenia się każdego rodzaju dramatu.

Chcesz zobaczyć dekoracje teatralne?

Leave a Comment

Call Now Button