Ekocentrum

Park Narodowy Gór Stołowych

Wystawa stała PNGS z nowoczesną, multimedialną ekspozycją prezentującą dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe regionu.