ŹRÓDŁA ENERGII CYWILIZACJI – HISTORIA PALIW KOPALNYCH oraz IGNACY ŁUKASIEWICZ – PIONIER PRZEMYSŁU NAFTOWEGO.

Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie

Dwuczęćsiowa ekspozycja stała prezentująca proces wydobycia i przetwarzania wysokoenergetycznych surowców, które od wielu dekad stanowią trzon światowej energetyki: ropy naftowej, węgla kamiennego i brunatnego oraz gazu ziemnego.