"Wokół nas morze ognia"

Muzeum Historii Żydów Polskich

"Wokół nas morze ognia.Losy żydowskich cywilów podczas powstania w getcie warszawskim."