MIASTO. TECHNOCZUŁOŚĆ.

Muzeum Inżynierii i Techniki

 Opowieść o rozwoju myśli inżynieryjnej, jej wpływ na przemiany miasta i życie jego mieszkańców.