GALERIA PŁOCCZAN XX WIEKU

Muzeum Mazowieckie w Płocku

Ekspozycja prezentuje sylwetki zasłóżonych płocczan i osób związanych z miastem.