Rebecca

Raimund Theatre

Wykonanie różnych części scenografii – m.in. pokój Rebeki, łóżko+balkon, złota ściana i ramy obrazów